"V nědeli zrozena, jsem dítě Slunce"......... Alžběta

Srpen 2016

Tři ženy "ošklivého krále - Klaudie Felicistas

16. srpna 2016 v 13:31 | Adéla |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí
Jméno: Klaudie Felicitas
Narozena: 30. května 1653 v Innsbrucku
Zemřela: 8. dubna 1676 ve Vídni
Dynastie: Habsburkové

Manžel:

Jméno: Leopold Ignatius Josef Baltasar Felician
Narozen: 9. června 1640 ve Vídni
Zemřel: 5. května 1705 ve Vídni
Dynastie: Habsburkové

Potomci:

Jméno: Anna Marie Sofie
Narozena: 10 září 1674
Zemřela: 21. února 1675
Dynastie: Habsburkové


Jméno: Marie Josefa Klementina
Narozena: 11. října 1675
Zemřela: 11. září 1676
Dynastie: Habsburkové
Arcivévodkyně Klaudie pocházela z tyrolské větve habsburského rodu, a byla tedy vzdálenou sestřenicí císaře Leopolda I., jehož manželkou se stala krátce po smrti jeho první ženy Markéty Marie Terezie.
Narodila se 30. května 1653 v Innsbrucku jako dcera arcivévody Ferdinanda Karla Tyroského a toskánské princezny Anny Medicejské. Klaudie byla posledním členem tyrolské větve; byla vnučkou jejího zakladatele, bývalého pasovského biskupa Leopolda, který je v české historii znám jako iniciátor tzv. vpádu pasovských roku 1611. Její svatba s císařem Leopoldem I. symbolicky opět spojila obě rodiny v jedinou. Leopold nutné potřeboval dědice, neboť z první manželství mu zbyla neduživá dcerka Marie Antonie. Svatbou s dvacetiletou Klaudií si sliboval spousty dětí, ale blízké příbuzenské vztahy napáchaly své. Svatba se konala v říjnu 1673, a o necelý rok později se manželům narodila první dcera. Dostala jméno Anna Marie Sofie, ale z malé holčičky se manželé radovali jen krátce. Dívenka onemocněla a ve svých pěti měsících zemřela.O rok později Klaudie přivedla na svět opět děvčě. Holčička byla pokřtěna jako Marie Josefa Klementina. Bohužel i ona měla krátký život, a zemřela ani ne roční. Toho už se, ale nekorunovaná královna česká nedožila, zemřela vyčerpaná dvěma těžkými porody 8. dubna 1676 ve svých nedožitých 23 letech. Po těchto dvou neúspěšných sňatcích zůstala Leopoldovi dvě děvčata. Jedno z první manželství s Markétou Marií Terezií a druhé maličké z manželství s Klaudií Felicitas. Ovšem druhá dcerka zemřela krátce po své matce, a tak zůstal Leopold sám se svou dcerou Marií Antonií. Musel, ale hledat další něvěstu, která by mu koněčně porodila dědice. Byl přece císařem, a jeho povinností bylo zajistit trvání dynastie. Při hledání vhodné něvěsty, se už naštěstí nepouštěl do vod Habsburského příbuzenstva, ale vybral si princeznu z falcké větvě rodu Wittelsbachů Eleonoru Magdalenu Falcko-Neuberskou.

Císařovna Klaudie Felicitas jako zpodobnění bohyně lovu Diany. Portrét pochází z roku 1666 a jeho autorem je Giovanni Maria Morandi.


Portrét císařovny od Carla Dolci z roku 1672. Klaudii je zde pouhých devatenáct let.
Klaudia Felicitas s císařskou korunou


Vyobrazení svatby císaře Leopolda a Klaudie Felicitas