"V nědeli zrozena, jsem dítě Slunce"......... Alžběta

Červenec 2015

Vídeňská dvojí svatba 1515

24. července 2015 v 18:41 | Adéla
Všude kolem nás je to samá svatba, tak si taky jednu připomeneme. Je jí už 500 let, ale to vůbec nevadí.
U oltáře vídeňského kostela svatého Štěpána klečí tři vznešené děti. Nejstarší je dvanáct let a nejmladšímu sotva deset, přesto se za malou chvíli ocitnou ve svazku manželském. Tento sňatek je samozřejmě dohodnutý, a to mezi císařskými Habsburky a královskými Jagellonci. Tak kdo se nám to vdává a žení? Jsou tu sourozenci Ludvík a Anna Jagellonští, Habsburky zastupuje arcivévodkyně Marie a její dědeček císař Maxmilián I. (ten zde má roli zástupce svých vnuků).
Právě dnes se má uskutečnit svatba století a spojení dvou velkých dynastií, které zde zastupují tři malé děti a jeden starý muž.
Anně Jagellonské byl ženich určen již v útlém věku. Přesto si bude muset počkat koho ji určí, protože v tuhle chvílí zastupuje své dva vnuky Karla a Ferdinanda, jejich dědeček císař Maxmilián. Nakonec se naštěstí dočká mladšího z bratrů, Ferdinanda. Anna sice touží po starším Karlovi,ale když pozná jeho vášeň pro něžné pohlaví, je ráda za svého milujícího a věrného Ferdinanda. Prožije s ním šťastný život a porodí mu 15 dětí.

Annin bratr Ludvík byl zaslíben své budoucí nevěstě ještě jako nenarozené dítě. Císař Maxmilián a král Vladislav Jagellonský totiž provedli křížovou výměnu. Anna Jagellonská se provdá jednoho z císařových vnuků.Císař však ještě může nabídnout malou vnučku Marii, ale zatím k ní není z domu Jagellonců ženich. Nevadí, počkáme zda královna Anna z Foix za pár měsíců porodí syna. Císař má štěstí, protože 1.července 1506 na svět přichází ženich malé Marie Ludvík Jagellonský. Nemá zrova lehký vstup do života, narodí se velice slabý a tak ho musí zahřívat teplými vnitřnostmi vepřů. Později s Marií prožijí sice krátké, ale přesto údajně hezké manželství. Marie se po smrti svého muže u Moháče odmítne znovu vdát, a chopí se regenství v Nizozemí.

V pravé poledne zvony svatoštěpanského dómu odzvoní tento čtyřsňatek třem malým dětem, které snad ani neví co se to snimi právě děje. Malý Ludvík putuje zpět domů do Budína, a děvčata čeká město Innsbruck, kde se budou náležitě připravovat na role budoucích manželek a královen. Marie už ví, že jednoho dne se stane uherskou královnou, kdežto Anna si bude muset počkat. Ještě neví, že i ona a její manžel zasáhnou i do našich dějin. Po smrti jejího bratra Ludvíka získá právo na český trůn a se svým manželem se roku 1526 stanou prvními Habsburky na českém trůně. Jejich potomci se zde udrží na příštích 392 let.
A tak "vídeňská dvojí svatba" v červenci 1515 zasáhne i do českých dějin.


Před oltářem stojí císař Maxmilián, jeho vnučka Marie, Anna Jagellonská a její bratr Ludvík.


Vídeňská dvojí svatba. V popředí malá Marie Habsburská s devtiletým manželem Ludvíkem.


Zleva: císař Maxmilián s vnuky Feridnandem a Karlem a Ludvíkem Jagellonským. Uprostřed: syn císaře Maxmiliána a otec Karla a Ferdinanda Filip Sličný s manželkou Johanou Šílenou.

Jedna z nevěst Anna Jagellonská


Marie HabsburskáAnna Jagellonská


Ludvík JagellonskýJeden z možných kandidátů na ženicha Anny, budoucí císař Karel V.Manžel Anny Jagellonské Ferdinand