"V nědeli zrozena, jsem dítě Slunce"......... Alžběta

Září 2011

Maximilán Hohenberg

30. září 2011 v 22:47 | Adéla |  František Ferdinand

Maximilian Karel František Michael Hubert Anton Ignác Josef Maria

Narozen: 29. září 1902 ve Vídni
Zemřel: 8. ledna 1962 v
Dynastie: Hohenberg

*1926

Alžběta Bona von Waldburg

Potomci:
Franz Hohenberg (1927-1977) + J.K.V. princezna Alžběta Lucemburská (* 1922)
Georg Hohenberg (* 1929) + Eleonora Auersperg-Breunner (* 1928)
Albrecht Hohenberg (* 1931) + Leontina Cassis-Faraone (* 1933)
Johannes Hohenberg (1933-2003) + Elisabeth Meilinger-Rehrl (* 1947)
Peter Hohenberg (* 1936) + Christine-Maria Meilinger-Rehrl (* 1945)
Gerhard Hohenberg (* 1941)

Maxmilián Hohenberg byl prvním synem a druhým dítětem Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové. Po atentátu na rodiče v roce 1914 v Sarajevu se všechny děti dostaly do opatrovnictví své tety z matčiny strany, Henrietty hraběnky Chotkové. Maxmiliánovi byl udělen po smrti jeho rodičů titul vévoda a stal se hlavním představitelem rodu Hohebergů. Jeho potomci mají mimo Rakousko nárok na užívání titul kníže resp. kněžna z Hohenbergu V roce 1919 byl v nově vzniklém ČSR schválen zvláštní zákon o vyhoštění hohenberských dětí do Rakouska a vyvlastnění veškerého majetku rodu. Ve Vídni navštěvoval Maxmilián Hohenberg Skotské gymnázium. Následně vystudoval právní vědy. Roku 1926 promoval v Grazu na doktora práv. Povoláním byl činný jako právník a spravoval majetek rodu. Stejně jako jeho bratr vystupoval jako monarchistický mluvčí a byl v těsném kontaktu s následníkem trůnu Otou Habsbursko - Lotrinským .
Maxmilián i jeho mladší bratr Ernst (1904-1954), se vyslovili pro osvobození a samostatnost Rakouska a rovněž vystupovali proti anšlusu. Z toho důvodu byli oba v roce 1938 deportováni do Dachau. Oba bratři byli nasazeni speciálně na čištění latrín. Maxmilián Hohenberg byl propuštěn v roce 1940, zatímco Ernst byl přeložen do Buchenwaldu a domů se mohl vrátit až v roce 1943. Po osvobození Rakouska byl Maxmilián místním obyvatelstvem a se souhlasem sovětských okupačních úřadů zvolen za starostu Arstettenu. Tento úřad zastával dvakrát po pět let. Kromě toho byl po mnoho let zplnomocněncem Oty Habsbursko-Lotrinského pro majetková jednání mezi habsbursko-lotrinskou rodinou a rakouskou spolkovou vládou. Tyto rozhovory prohlásil Hohenberg v roce 1958 za neúspěšné, neboť rakouská vláda nebyla ochotna ke kompromisům. Otto von Habsburg poté Hohenberga pověřil, aby vedl jednání s vládou o možnosti návratu rodiny habsbursko-lotrinské do vlasti. Jelikož rakouská ústava přímo toto neumožňuje, složil Hohenberg tento svůj mandát.
Maxmilián Hohenberg zemřel 8. ledna 1962 ve Vídni na následky z doby nešetrného zacházení v koncentračním táboře. Byl pochován v hrobce v kostele zámku Artstetten v Dolních Rakousích po boku svých rodičů.Maxmilián s rodiči a sestrou ŽofiíMax se sourozenci