"V nědeli zrozena, jsem dítě Slunce"......... Alžběta

Květen 2010

Život Heleny Thurn -Taxis - doba seznámení

31. května 2010 v 17:01 | Adéla |  Sourozenci císařovny:
Většina z vás zná ten známý příběh,který se odehrál v létě roku 1853 v Ischlu. Všichni víte, kdo se stal císařovnou podunajské monarchie. Všichni znáte osudy této nevšední ženy, princezny Alžběty. Ale co se stalo s její sestrou, která byla původně určena pro tuto roli?
Zřejmě zůstane tajemstvím, kdy Ludovika, neustále rozhazující sítě, do nichž by ulovila ženicha pro svou dceru,zameřila pozornot na dědičného pricne Thurn - Taxise. V každém případě ji jednoho dne napadlo, že tím nejvhodějším mužem pro Nené je Maxmilián Anton kníže Thurn - Taxis.
Jeho rodina byl nesmírně bohatá, ale po několik generací patřila k říšským knížatům. Kormě toho měli Thurn - Taxisovi, a to bylo pro Ludoviku přirozeně rozhodující, několi synů ve věku na ženění. Stačilo tedy jen šikovně zařidít, aby se Maxmilián Anton a Nené sešli, samozřejmě  čistě náhodně. Se svým manželem o tom nemohla mluvit, protože ten se ji většinou vysmál a o jejích snahách se vyjadřoval jako o "kuplířství".
Nicméně Ludovika začala o mladém princi shánět informace a zprvu se dověděla jen to, že Maxmilián Anton je nadšený lovec - jako všichni Thurn - Taxisové. Nebylo divu, když uvážíme, že rozsáhlé české lesy, které rodině patřily měli přímo za dveřmi. Ale Thurn - Taxisové měli honební revíry taky v uherské nížině a na území dnešního Chorvatska. Také vévoda byl častým hostem v revírech této rodiny. Ludovika sama až dosud s rodinou Thurn - Taxisů příliš velký kontakt neměla, i když častokrát zval kníže i ji.  S houfem svých dětí měla v Possi mnoho práce. Ovšem nyní ji styky s knížecí rodinou přišly náramně vhod. Vévoda Max by se mohl revanšovat a vzít prince na lvo kamzíků do Bavorska.
Ludovika přednesla Maxovi svůj plán a ten byl okamžitě nadšený, což se nestávlo často. To je od Ludovky opravdu výborný nápad, aby taky jednou pozvali Thurn - Taxisovi. Však už se postará, aby princi přišel do rány nějaký pěkný kamzík.
O tom, že jeho žena sleduje v pozadí úplně jiné cíle, neměl zprvu tušení.  A Ludovika zatím neměla vůbec v úmysl zasvěti ho do svých plánů. Jak snadno by mohl svým přímým chováním všechno pokazit. Vše se mělo stát jakoby náhodou. A to nejlépe dokáže zaranžovat sama.  Po honu se společnost vrátí do Possenhofenu, aby zapili "Halali" a pánové si potom budou v příjemném a pohodlném prostředí vyprávět, co při lovu zažili. Potom s jako náhodou objeví krásná Nené a zdrženlivě návštěvníky pozdraví. Všechno ostatní obstará - doufejme - sám Amor.
Zatímco hosté šplhali po úzkých horských stezkách , na zámku se všechno připravovalo na příjezd knížecí rodiny, Nené, stejně jako ostatní sourozenci, se od matky dověděla, že očekávají výjimečného hosta, mladého dědičného prince z Řezna. Nené si pravděpodobně pomyslela, proč matka tak rozčileně pobíhá sem a tam, proč všechno, co připravil personál, osobně kontroluje. Příliš se tomu nedivila, protože bylo koneckonců všeobecně známo, jak jsou knížata Thurn - Taxisové bohatí a jaký nákladný přepych vládne v jejich domě v Řezně.
Vévoda Max vyprávěl celý unešený o životě na zámku St. Emmeran. Pohostinnost knížecí rodiny byl známa daleko za hranicemi Bavorska. Ti dovedli své hosty hýčkat. Dokonce i světaznalý vévoda Max, žasl, jaké vybrané lahůdky přicházely na stůl. Čím měli tak zhýčkané hosty pohostit v Possi, aby byli opravdu spokojeni? Výjimečné věci jim nabídnou nemohli, a proč taky? Ludovika dlouho nepřemýšlela a rozhodla se spontánně pro to nejlepší. V tomto případě to byla pravá bavorská svačina řemeslníků. Když lovci halasně dorazili do Possi a upocení zasedli ke stolu, zavoněla  čerstvá sekaná tak lákavě, že si princ nechal ukrojit velký kus. K tomu byli čerstvé ředkvičky, křupavé preclíky, a především korbel vychlazeného bavorského piva.
Mladý host z Řezna tišil svůj hlad a žizen a pohled mu přitom klouzal po krásných possenhofenských dětech.
U stolu bylo veselo a  pořád bylo co vyprávět, čemu se zasmát. Slovo dalo slovo a za chvíli se rozproudila veselá zábava. Jenom nejstarší dcera Nené se zdála být tišší než ostatní. Velice zřídka se zapojila do rozhovoru a jen tu a tam pronesla nějakou krátkou poznámku.
Snad bylo důvodem její nezvykle mlčenlivosti také to, že měla jiné zájmy než její sourozenci. Zatímco mladší děvčata si vyprávěla nejnovější klepy a nijak se před hosty neostýchala, Nené jako by byla myšlenakmi úplně jinde. Její vážná a štíhlá tvář vynikala zejména svou souměrností, a když vzhlédla, aby přece jen tu a tam prohodila nějaké slovo, kolem sedícímohli spatřit veké tmavé oči. Přes všechnu uzavřensot se zdála být docela temperamentní.
Princ z Nené téměř nespouštěl oči a pak se jí - poněkud nesměle na něco zeptal, aby se s ní konečně mohl dát do řeči. Přitom si všiml, že Nené se svým tichým hlasem vyzařuje zvláštní kouzlo. Vyprávěla Maxmiliánu Antonovi o své práci por chudé a potřebné ve svém okolí a co všechno už udělala a ještě dělat chce. Vyprávěla, že chce aby zmírnila tu největší bídu a chce konat dobro v pravém křestanském duchu a že v tom všem jí pomáhá její hluboká víra.
Na mladého price to udělalo hluboký dojem. Něco takového slyšel z úst krásné, mladé dívky zřídkakdy. Většina dcer šlechtických rodů měla v hlavě jenom jedno: co nejdřív se bohatě provdat. Nené byla úplně jiná; zejména když její krásná tvář při mluvení ožila lehkou červení.
Její slova zněla Maxmiliánu v ušich, ještě když pozdě večer odešel do svého pokoje a na zámku zhasla všechna světla. Jaká zvlášní dívka je Nené! Jak mohl rakouský císař takovou ženu odmítnout? Princ Thurn - Taxis přirozeně znal onu trapnou historii z Ischlu. Čím více o tom přemýšlel, tím nepochopitelnější mu připadala volba císaře. Ano Sisi byla rozkošná, mladinká žena, její sestra Nené však byla nejen krásná, ale vyzařovala z ní ještě hluboká niterná vřelost a srdečnost, dobrota a pochopení...

Helena

Milý čtenáři

26. května 2010 v 22:32 | Adéla

Milý čtenáři, chtěla bych se Vám omluvit zato , že jsem Vás v poslední době velice zanedbávala. Bylo to z důvodů přípravy na maturitní zkoušku. Tu jsem dnes 26.5. 2010 úspěšně na samé jedničky ( huráááá) složila a tak se budu blogu věnovat intenzivněji. Ikdyž  mě ještě čekají zkoušky na VŠ o tento blog  budu již zase lépe pečovat.