"V nědeli zrozena, jsem dítě Slunce"......... Alžběta

Červen 2009

Dnešní členové Habsburské rodiny

30. června 2009 v 12:59 | adelasevcikova |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí

Ferdinand Zvonimir - celým jménem Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard Habsburg-Lothringen) (21. června 1997, Salcburk) - vnuk Otty Habsburského a pravuk císaře Karla I. , momentálně budoucí hlava rodiny Habsburků.


Maý Ferdinand v objetí s matkou Francescou a sestrou Eleonorou vítají svou novou sestřičku, jež drží otec Karel Habsurský, Glorii.


Francesca s manželem Karlem Habsburským a dětmi Eleonoru Jelenou a malým Ferdinandem Zvonimirem


Malý Ferdinand s otcem Karlem a dědečkem Ottou95 let od sarajevského atentátu

28. června 2009 v 11:32 | adelasevcikova |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí
Dnes je tomu přesně 95 let od atentátu na rakousko - uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho choť Žofií Hohenberg.


Následník trůnu František Ferdinand


Žofie von Hohenberg ( v době atentátu byla prý těhotná)


Následnický pár

Bosenské Sarajevo se stalo dějištěm absurdní vraždy. Princip, který měl na dvě tři sekundy terč pět šest kroků před sebou, pozdějí vypověděl:"V první chvíli jsem chtěl hodit bombu. Nedala se ale uvnolnit z opasku...Proto jsem vytáhl pistoli. Když jsme střílel, nemířil jsem, odvrátil jsem dokonce hlavu(!) Nemířící atentátník první ranou trefil bok zadní části karoserie. Projektil prorazil oplechování i dřevěnou konstrukci vozu a zasáhl vévodkyni , sedíci na pravém zadním sedadle, d podbřišku, kde zdevastoval jak spodní žílu, tak velkou břišní tepnu. Zpětným rázem se brownig maličko pozdvihl, takže druhá, bezprostředně následující rána šla asi o metr výš. Projektil směřoval těsně nad stojací límec uniformy, do arcivévodova krku, kde prorval hlavní hrdelní žilu i hlouběji se nacházející průdušnici. Dva diletantské, náhodné zásahy bez míření nemohly být přesnější.


Následnický pár těsně před atentátem


Automobil ve kterém byli zastřelení. Žofie byla postřelena jako první - do bříšní tepny, poté byl posřelen arcivévoda do krční tepny. Marně volal arcivévoda na svou milovanou Žofinku - "Žofinko neumírej mi, zůstaň tu pro naše děti".
Soubor:Franzshirt.jpg

Uniforma následníka z doby atentátu
Soubor:Gavrilloprincip.jpg

Atentátník Gavrilo Princip

Císař Fridrich III. a jeho žena Eleonora Portugalská

25. června 2009 v 15:29 | adelasevcikova |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí
Fridrich III. Habsburský (21. září 1415 v Innsbrucku - 19. srpna 1493 v Linci) byl rakouský vévoda a římský král. Nejstarší syn rakouského vévody Arnošta Železného z leopoldovské linie Habsburků vládnoucích ve Vnitřním Rakousku.
Roku 1440 byl Fridrich zvolen německým králem jako nástupce Albrechta II. a o dvanáct let později byl 19. března 1452 korunován římským císařem. Byla to poslední císařská korunovace v Římě.
V roce 1442 se Fridrich spojil s Rudolfem Stüssim, starostou Curychu, proti Starošvýcarské konfederaci ve staré curyšské válce (1440-1446) a v roce 1448 uzavřel s papežem a kurií Vídeňský konkordát. Fridrichovým hlavním oponentem byl vlastní bratr Albrecht VI.
Založil Řád sv. Jiří z Korutan. Sposta z Vás jistě zná Fridrichovo heslo, který nese název AEIOU. Historikové ho většinou vykládají jako zkráceninu slov - Austria est imeperare orbi universo -Rakousku jest souzeno vládnout celému světu.Datei:Emperor Frederick III Arms.svg

Znak římského císaře

Eleonora Portugalská byla portugalskou infantkou, v roce 1452 se stala manželkou císaře
Fridricha III. a zároveň císařovnou Svaté říše římské, dcera portugalského krále Eduarda I. a Eleonory Aragonské.
Když Eleonora v roce 1451 dostala nabídku provdat se za římského krále Fridricha III. a zaujmout tak nejvyšší postavení mezi ženami v Evropě. Do Lisabonu se totiž donesl papežův výrok, že hodlá krále v Římě korunovat na císaře a jeho ženu na císařovnu.
Eleonora údajně prohlásila, že chce Fridricha a nikoho jiného! Odmítla tak francouzského následníka trůnu. 16. března 1452 se Eleonora v Římě stala Fridrichovou ženou a o tři dny později byla korunována císařovnou.
Manželství mezi Fridrichem a Eleonorou nebylo příliš šťastné. Bohatá princezna si vzala chudého císaře, který by mohl být jejím otcem. Fridrich se uzavíral do sebe a bádal v "tajemstvích života", zatímco Eleonora měla pocit, že císař by měl reprezentovat a vládnout. Také prostředí v Lisabonu a na německých hradech byla značně rozdílná.
Po manželově boku byla dokonce zajata na vídeňském hradě (mocenské spory Fridricha a jeho bratra Albrechta VI.) na přelomu let 1463-1464, kdy povzbuzovala svého manžela a vyjednávala se vzbouřenci.
Eleonora dala svému manželovi pět dětí, z nichž přežily pouze dvě - pozdější císař Maxmilián I. o které, zde takén bude článek, a dcera Kunhuta, jimž věnovala veškerou svou lásku a péči.
Císařovna zemřela ve Vídeňském Novém městě roku 1467, její manžel se již neoženil.


Soubor:Pintoricchio 002a.jpg

Feska, na níž je vyobrazen Enea Silvio Piccolomini, papež Pius II., a Fridrich III. ruku v ruce s Eleonorou

Bestand:4G7FM PL0062-20.jpg

Eleonora


Eleonora

Soubor:Cimburgis.jpg

Eleonořina dcera Kunhuta


C. a K. monarchie - Rakousko - Uhersko

23. června 2009 v 19:53 | adelasevcikova |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí
Rakousko-Uhersko (německy Österreich-Ungarn; maďarsky Osztrák-Magyar Monarchia, oficiální název V Říšské radě zastoupená království a země a země svaté Štěpánské koruny uherské) byl státní útvar existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, který vznikl přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv. rakousko-uherského vyrovnání v červnu 1867.


Velký znak Rakousko - Uherska

Obě části byly spojeny osobou panovníka z dědičné habsbursko-lotrinské dynastie, společným ministerstvem zahraničí, války, říšských financí a společným nejvyšším účetním dvorem.
Každý z obou celků měl svůj parlament (říšská rada v Předlitavsku, uherský sněm v Zalitavsku) a vládu; společné záležitosti soustátí projednávaly tzv. delegace, tvořené delegovanými poslanci rakouské říšské rady a uherského sněmu. V obou částech rakousko-uherské monarchie zůstaly přitom zachovány dosavadní historické státoprávní jednotky - korunní země s vlastními autonomními zemskými sněmy (český, moravský, chorvatsko-slavonský a jiné zemské sněmy).
Společné úřady nesly označení c. a k. (císařský a královský), předlitavské c. k. (císařský královský), zalitavské král. uher. (královský uherský).


Datei:Wappen Österreich-Ungarn 1916 (Klein).png
Malý znak Rakousko - Uherska
Datei:Wappen Kaisertum Österreich 1867 (Mittel).pngZnak Rakousko - Uherska, na kterém jsou vyobrazeny další země monarchie - zleva dolů: Uhry,Halič, Dolní Rakousko, Salcburk, Štýrsko, Kraňsko, Horní Rakusko a Korutany, Morava a Slezsko, Bukovina, Istrie, Čechy
První Rakousko - uherský císařský pár. Císař František Josef a císařovna Alžběta, která byla strůjkyní rakousko - uherského vyrovnání.
Nové záhlaví

22. června 2009 v 22:27 | adelasevcikova
Vážení návštěvníci,

na svůj blog jsem umístila nové, velice pěkné a povedené záhlaví.
Ovšem není dílem mým, ale dílem jedné moc šikovné slečny jménem Ally, která vede nádherný blog o poslední carské rodině a především o posledních carských sestrách. Blog se nachází na této adrese : www.otma.blog.cz. Jehož návštěvu Vám můžu velice doporučit.

Franz Josef

21. června 2009 v 21:00 | adelasevcikova |  Obrázky císaře Františka Josefa


C.a K. císař Franz Josef - "Starej Procházka"

Habsburská a Habsburko - lotrinská dynastie

21. června 2009 v 13:00 | adelasevcikova |  Habsburská dynastie - její historie, pověsti a výročí
Habsburkové byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii až do svého vymření po meči roku 1740. Jejich dědici a následovníky se stali lotrinští vévodové, známí jako Habsbursko-Lotrinská dynastie.
Habsburský rod pochází z území dnešního Švýcarska, své jméno si kolem roku 1100 dal podle svého sídla, hradu Habsburg (podle legendy Habichtsburg, Jestřábí hrad, v dnešním kantonu Aargau), kde asi od 11./12. do 13. století Habsburkové sídlili. Zachovala se tzv. Acta Murensia, důležitá kronika z roku 1160 z kláštera Muri v níž je zapsána genealogie rodu, který údajně pochází od Guntrama zv. Bohatý, který žil zřejmě v druhé polovině 10. století.
Habsburkové postupně rozšiřovali své državy a získávali nové hodnosti. Roku 1273 usedl hrabě Rudolf jako první z rodu na římský královský trůn (od 1438 byli Habsburkové římskými králi, potažmo císaři trvale). Roku 1282 udělil Rudolf I. z tohoto titulu svým synům jako odumřelé říšské léno tzv. babenberské dědictví tedy rakouské země. Díky těmto državám se Habsburkové stali říšskými knížaty.
Rudolfův vnuk Rudolf zvaný Kaše usedl roku 1306 jako první člen dynastie na český trůn. Po jeho předčasné smrti se však Habsburkové museli spokojit pouze s rakouskými državami.
Roku 1437 získali Habsburkové v osobě Albrechta II. znovu českou a poprvé také uherskou královskou korunu (od roku 1526 je obě drželi trvale). Svatbou Maxmiliána I. s burgundskou dědičkou Marií v roce 1477 se habsburské državy rozmnožily o nizozemské provincie. Svoji obratnou diplomatickou a sňatkovou politikou připravil tento panovník půdu budoucí habsburské hegemonii v Evropě.
Roku 1516 zdědil pozdější císař Karel V. (Maxmiliánův vnuk) království Aragon a království Kastilie a stal se prvním španělským králem (španělská větev Habsburků vymřela Karlem II. roku 1700). V té době držel jako burgundský vévoda nizozemské provincie, které se staly součástí španělského království. Španělští Habsburkové vládli v letech 1580 - 1640 také v Portugalsku.
Posledním mužským členem rakouské větve byl Karel VI., otec Marie Terezie, který zemřel roku 1740. Po císařovnině smrti se dědicem Habsburků stala lotrinská (habsbursko-lotrinská) dynastie - potomci Marie Terezie a jejího chotě Františka I. Štěpána Lotrinského.

Soubor:Flag of the Habsburg Monarchy.svg

Rodové barvy Habsburků
Tzv. Habsburský páv z roku 1555, zobrazující znaky jednotlivých ovládaných území

Datei:Merian Habsburg 1642.jpg
Hrad Habistburg, kolébka Habsburského rodu


----------------------------------------------------------------------------------


Habsbursko-Lotrinská dynastie byla v letech 1780 - 1918 panujícím rodem v zemích habsburské monarchie a tudíž i pátou a zatím poslední českou královskou dynastií.
Členové této dynastie pocházejí z manželství poslední habsburské panovnice Marie Terezie a Františka I. Lotrinského z rodu lotrinských vévodů. V období let 1780 - 1806 pocházeli z této dynastie císařové Svaté říše římské národa německého, od roku 1804 do roku 1918 pak užívali titulu rakouských císařů. Kromě Rakous a Čech vládli jako dědicové Habsburků také v Uhrách; v letech 1765 - 1860 panovali také ve velkovévodství toskánském resp. ve vévodství modenském.
Vzhledem k dějinnému významu Habsburků a velikosti jejich rodových držav, dalece přesahujícím lotrinskou dynastii, jež do té doby sehrávala v evropských dějinách úlohu spíše marginální, bývá označení Habsbursko-Lotrinská dynastie často zkracováno jako Habsburkové.

Soubor:Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png

Malý císařský erb na hrudi orla složený ze znaků Habsburků, Rakouska a Lotrinků.


Habsburská koruna, říká se jí také Koruna Rudolfa II. Byla zhotovena roku 1602 za vlády císaře Rudolfa II. jedním z nejvýznamnějších zlatníků té doby Janem Vermeyenem v jeho pražské dvorské dílně. Mistr zlatnický byl jen kvůli této práci povolán až z Antverp. Ve skladbě drahokamů je hluboká symbolika. Jak jinak u císaře Rudolfa II., že? Od roku 1806, po likvidaci Svaté říše římské císařem Napoleonem, vyjadřovala především císařskou hodnost rakouských panovníků z rodu Habsbursko-Lotrinského.
Ke skutečné korunovaci nebyla koruna nikdy použita. Jako koruna Císařství rakouského byla v roce 1806 prohlášena osobní koruna císaře Rudolfa II. Korunovační klenoty Svaté říše římské, byly dobře uložené a vydávány byly jen pro případy korunovace. Jednotliví panovníci si proto nechávali zhotovovat vlastní koruny.

Nová rubrika

21. června 2009 v 11:00 | adelasevcikova
Vážení návštěvníci založila jsem novou rubriku, která nese jméno - Habsburská dynastie - její historie, legendy a pověsti. Zde budu uvěřejňovat pověsti staré i novějšího rázu, trochu strašidelné a některé, které by vás mohly i pobavit. Budete se se zde moci dočíst o osudech slavných i méně slavných příslušníků jak Habsburské, tak Habsbursko - lotrinské dynastie, která nám vládla přes 300 let.

Soubor:Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png

Henriette Alexandrina

20. června 2009 v 19:02 | adelasevcikova |  Rodina císaře Františka I./II.
Henriette byla dcerou vévody Fridricha Viléma Nasavsko-Weilburského a purkraběnky Luisy z Kirchbergu.
17. září 1815 se ve Weilburgu vdala za "vítěze od Aspern", arcivévodu Karla Rakouského, kterému tehdy bylo 44 let. Tímto sňatkem se stali prvním "smíšeným manželstvím" (kalvinismus) v Habsburské dynastii. Manželství bylo velmi šťastné a vzešlo z něho sedmero dětí. Její manžel pro ni nechal v Baden u Vídně vybudovat zámek Weilburg. Ačkoli v evangelických modlitebnách byl přístup z ulice zapovězen, byl v reformovaném městském kostele ve Vídeň Vídni speciálně pro ni vestavěna tzv. Henriettina brána (něm. Henriettentor).
Henriette v roce 1816 přivezla do Vídně první vánoční stromek s hořícími svícemi, zvyk, který v katolickém Rakousku do té doby neexistoval.
Zemřela v roce 1829, teprve 32-letá, poté co se od svých dětí nakazila spálou a k tomu se přidal zápal plic. Její švagr, císař František I. prosadil, že i přes její protestantské vyznání směla být pohřbena v císařské hrobce. "Směla-li mezi námi meškat jako živá, nechť tak i jako nebohá".


Henriette Alexandrina
Soubor:Karl AustriaTeschen Henriette NassauWeilburg.jpg

Děti Henriette - zleva Vilém, vedle Marie Terezie Isabela s otcem Karlem, za nimi Karel Ferdinand, po levici otce Albrecht, Marie Karolína, a Friedrich Ferdiand.


Princezny z rodu Braganza

20. června 2009 v 7:00 | adelasevcikova |  Obrázky sourozenců císaře a jejich rodin

Marie Tereza - třetí manželka Karla Ludvíka


Marie Josefa - nebo-li José, manželka Karla TheodoraPrincezna Adelgunde


Marie Anna


Marie Antonie - matka pozdější císařovny Zity


Matka princezen - Adelheid Löwenstein-Wertheim-Rosenberg


Adelheid

Datei:Dom Miguel.jpg

Otec princezen Miguel, král portugalský

Neapolské sestry

16. června 2009 v 19:22 | adelasevcikova |  Obrázky sourozenců císaře a jejich rodin
Soubor:MariaAnnunziata BourbonSicilia 1843 1871.jpg

Marie Annunciata - manželka Karla Ludvíka

Soubor:Maria immaculata due Sicilie.jpg

Sestra Annunciaty - Marie Immakulata

File:Maria Pia di Borbone.jpg
Marie Pia - její pozdější manžel Robert Parmský se po její smrti ožení s Marií Antonií, jež se stane matkou císařovny Zity.


Marie Luisa

File:Maria Luisa di Borbone.jpg

Malá Marie Luisa
Syn Napoleonův - František Zákupský - Orlík

12. června 2009 v 17:20 | adelasevcikova |  Rodina císaře Františka I./II.
František Zákupský alias Orlík byl jediným legitimním Bonapartovým synem z druhého manželství s Marií Louisou. Po Napoleonově porážce U Waterloo a jeho internaci byl čtyřletý Orlík nejprave odtržen od otce a brzy i od matky, která se přestěhovala do Parmy, aniž synovi přiznala, že žije s novým partnererm generálem Neipergem. Chlapec v dalších letech vyrůstal ve Vídni jako válečna kořist a rukojmí svého dědečka císaře Františka I. Tady se roku 1824 sotva čtrnáctiletý jinoch poznal s devatenáctiletou Žofií. Synovec a starší teta se brzy sblížili. Vztah zejména z Františkovy strany nabýval na vřelosoti a směřoval od dětské závislosti "sirotka" k romantické lásce dozrávajícího kavalíra.

Soubor:Nap-receis 50.jpg
Avšak pojila je i další pouta. Oba byli mladí, citově vyhlasovělí, krásní. Ona maličko kyprá, biedermaierovský "bonbonek". On, donedávna dítě, rychle vyzrával ve vysokého štíhlého muže. Něžným náklonnostem Františka Zákupského neměla sílu uhýbat. Přátelství se z roku na rok prohlubovalo. Trávili spolu každou možnou chvíli. Mnohokrát byli vidění jak se vodí za ruce v schönbrunnském parku.
Žofie byla provdána už pět roků, když po množstvích zklamání najednou otěhotněla.V srpnu porodila krásnéh zdravého syna Františka Josefa. A dva roky na to ještě Maxmiliána. Na víděnském dvoře se významně zdvihalo obočí. S kýmpak asi Žofie ty krásné dětí má? Málokdo věřil, že by výstavního Franciho a roztomilého Maxe dokázal počit zrovna arcivévoda František Karel. Copak to, že arcivévodovy děti, dva krásní chlapci, se otci v ničem nepodobají? Dvorn klepy si se záhadou snadno poradily: malí arcivévodové musí být syny Orlíka - vždyť jsou to modroocí blonďáčci jako on! Klepy možná nepostrádaly logiku, neboť Žofie takřka 6 let stále jen potrácela. Léčila se ve všemožných lázních. A najednou když bylo Orlíkovi 18 let zázračně otěhotněla. Otázka jestli snad byli František Josef či Maxmilián syny Orlíka a tedy vnoučata Napoleona zajíma spoustu lidí dodnes.
Soubor:Napoleon 2.jpg
Malý Orlík

Orlík

Žofie
Žofie se syny Franzem a Maxem

Císařská vila v Bad Ischl

9. června 2009 v 17:19 | adelasevcikova |  Místa spjatá s Habsburky a Wittelsbachy
Datei:Kaiservilla Bad Ischl.JPG

Císařská vila v Bad Ischlu


V tomto letním sídle trávila císařská rodina prázdniny. Zejména císař toto místo miloval.Sochy císařovny Alžběty

6. června 2009 v 11:39 | adelasevcikova |  Obrázky císařovny Alžběty
Datei:Sisi madeira hg.jpg

Ažbětina socha na Madeiře


Datei:Wien Westbhf Elisabeth1.jpg

Socha Sisi ve Vídni

Datei:Sisi statue in Corfu Achilleion.JPG

Socha na Korfu

Datei:KAISERSISSI.jpg

Socha Sisi ve Vídni

Datei:Elisabeth Trieste 2.jpg

Socha Alžběty v Terstu


Gödölö

Datei:Elisabeth Oesterreich Ungarn 01.jpg

Meran
Socha Alžběty v Ženěvě

Naděje rakouského trůnu - Rudolf

4. června 2009 v 16:51 | adelasevcikova

Korunní princ Rudolf


Rudolf a jeho "přítel" Wilhelm
Mladý korunní párRudolf milova psy stejně tak jako jeho matka a dcera


Louise Belgická - sestra korunní princezny

3. června 2009 v 12:11 | adelasevcikova |  Stefanie Belgická - manželka korunního prince Rudolfa

Jméno: Louise Marie Amélie

Narozena: 18. února 1858

Zemřela: 1. března 1924

Dynastie: Sachsen-Coburg und Gotha

Svatba: 4. února 1875

Manžel: Ferdinand Philipp Maria August Rafael

Narozen: 28. března 1844

Zemřel: 4. července 1921

Dynastie: Sachsen-Coburg und Gotha

Potomci:

Leopold Clement Philipp August Maria

Narozen: 19. července 1878
Zemřel: 27. dubna 1916

Dorothea Maria Henriette Auguste Louise

Narozena: 30. dubna 1881
Zemřela: 21. ledna 1967
Sestra korunní princezny Stefanie - Louise. Byla také neteří mexické císařovny Charlotty
Louise Marie


Louise se sestrou Stefanii.

Dcera Louise - Dorothea (vlevo) se svou sestřenicí Erzsi (dcera Stefanie)

Fichier:Fphsaxecoburg.jpg

Manžel Louise Ferdinand